OPĆI UVJETI ZA NAJAM KAMPERA

Potpisivanjem ovih Općih uvjeta ugovorne strane, najmoprimac i najmodavac, potvrđuju da ih prihvaćaju i obvezuju se poštovati.

Unajmitelj se obvezuje prema iznajmljenom kamperom postupati kao dobar gospodar te je neće namjerno uništavati i izlagati opasnosti.

1. Uvjeti najma

Kamper može iznajmiti osoba koja:

 • važećim osobnim dokumentom s fotografijom dokazuje da je starija od 23 godine,
 • ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilima B kategorije najmanje 3 godine,
 • ima valjanu kreditnu karticu ili karticu bankovnog računa.

2. Rezervacija termina i uvjeti plaćanja

Nakon potvrde termina, najmodavac najmoprimcu izdaje predračun koji vrijedi tri dana. Najmoprimac se obvezuje platiti 50% vrijednosti predračuna u roku od tri dana od primitka predračuna, čime potvrđuje rezervaciju. Po primitku uplate iznajmljivač izdaje najmoprimcu račun za uplatu rezervacije (akontacija) koji obvezuje obje strane. Najmoprimac je dužan uplatiti preostali iznos cijene najma najkasnije 14 dana prije dana preuzimanja vozila. Za rezervacije u kojima je račun izdan manje od 30 dana prije očekivanog dana preuzimanja vozila, cjelokupni iznos računa potrebno je platiti u roku od 3 dana od primitka računa. Ukoliko najmoprimac ne izvrši uplate u gore navedenim rokovima, smatra se da je u potpunosti odustao od trajanja najma.

Uvjeti otkazivanja rezervacije:

 • Ukoliko najmoprimac otkaže rezervaciju više od 60 dana prije dana preuzimanja kampera, najmodavac je dužan vratiti 90% ukupne cijene najma prema predračunu ili izdati vaučer u ukupnom (100%) uplaćenom iznosu koji vrijedi dvije godine.
 • Ukoliko najmoprimac otkaže rezervaciju manje od 60 dana i više od 15 dana prije dana preuzimanja kampera, najmodavac je dužan vratiti 50% ukupne cijene najma prema predračunu ili izdati vaučer u 90 % uplaćenom iznosu koji vrijedi dvije godine.
 • Ukoliko najmoprimac otkaže rezervaciju manje od 15 dana prije dana preuzimanja kamp kuće, naplaćuje se 100% ukupnog iznosa najma ili izdati vaučer u 80 % uplaćenom iznosu koji vrijedi dvije godine.
 • li>

Ako najmoprimac nije u mogućnosti otputovati na zakazani datum, može svoju rezervaciju prenijeti na drugog najmoprimca koji ispunjava uvjete najma, ali mora dobiti suglasnost najmodavca.

Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije najmodavac zaračuna najmoprimcu 50 EUR administrativnih troškova.

Ukoliko najmoprimac na vlastiti zahtjev prijevremeno raskine najam kako je navedeno u Ponudi ili Ugovoru o najmu kampera, najmodavac mu ni u kojem slučaju neće nadoknaditi razliku u iznosu za preostalo trajanje (neiskorišteni dio) najam kampera.

Unajmitelj ima mogućnost sklopiti osiguranje od rizika otkaza najma kampera na temelju primljenog računa, a prema uvjetima koje propisuje osiguravajuće društvo.

3. Cijena

Cijena najma se obračunava prema trenutno važećem cjeniku objavljenom na web stranicama najmodavca i ovisi o vozilu i periodu najma. Najmodavac zadržava pravo izmjene cjenika.

Cijena uključuje:

 • najam vozila za dogovoreni vremenski period
 • PDV u iznosu od 22%
 • obavezno i kasko osiguranje sa 1% odbitnom franšizom, sa dodanim asistencijskim osiguranjem na putu
 • 400 kilometara po danu najma, višak će se naplatiti najmodavcu nakon povrata vozila u iznosu od 0,30 €/km,
 • sva osnovna oprema: strujni kabel i euro adapter, crijevo za vodu sa konektorom, stabilizatori, klinovi i trake za pričvršćivanje tende, čekić, plinska kliješta. Zimi i zimske gume, metla i lopata.

Za svaki najam plaćaju se i fiksni troškovi od 145,00 € koji uključuju troškove primopredaje unajmljenog vozila, toaletna kemikalija, plina, razgradljivog toaletni papira, slovenske vinjete, vanjskog i unutarnjeg čišćenja vozila te trošak sastavljanje ugovora o najmu.

p>

4. Prijam vozila i depozit

Unajmljivač preuzima vozilo prema dogovoru s najmodavcem i to od 12:30 do 16:00 sati na dan početka najma in vraća vozilo do 10:00 sati na očekivani dan povrata vozila.

Najmodavac može odbiti predati vozilo najmoprimcu u najam, ako u trenutku predaje utvrdi da je najmoprimac pijan ili u drugom stanju nespojivo s vožnjom u cestovnom prometu.

Najkasnije prilikom preuzimanja vozila najmoprimac je dužan uplatiti najmodavcu kauciju koja ovisi o nabavnoj vrijednosti vozila i kreće se od 900 € do 1500 €. Najmodavac je dužan obavijestiti najmoprimca o točnom iznosu kaucije prije zakazanog dana predaje vozila u najam.

Kaucija je namijenjena pokrivanju svih troškova koji mogu nastati tijekom razdoblja najma i za koje je odgovoran najmoprimac, kao što je naprimjer:

 • za pokriće odbitne franšize u slučaju štete iz kasko osiguranja i gubitka bonusa osiguranja, za svaki slučaj štete posebno. Ako je najmoprimac uključen u više štetnih događaja, dužan je najmodavcu platiti franšizu za svaki štetni događaj, bez obzira na krivnju. U slučaju da najmoprimac prouzroči štetu trećoj osobi, cjelokupni jamstveni polog se automatski zadržava. U slučaju da se u bilo kojem postupku ispostavi da najmoprimac nije odgovoran za nastalu štetu, a drugi sudionik ili njegovo osiguravajuće društvo naknadi najmodavcu svu štetu, najmoprimac ima pravo na povrat iznosa u visini odbitne franšize. ,
 • popravak bilo kakve štete na vozilu ili opremi,
 • pokrivanje eventualnih kašnjenja uslijed nepravovremenog povrata vozila,
 • i u slučaju drugih povreda ugovora ili ovih općih uvjeta.

Iznajmljivač se obvezuje najmoprimcu predati tehnički besprijekoran i očišćen kamper, s punim spremnikom goriva i Adblue-a te bocom napunjenom plinom, kao i pripadajućom opremom navedenom u ugovoru ili ovim uvjetima.

Prilikom primopredaje kampera ugovorne strane provjeravaju stanje vozila, provjeravaju rad uređaja i opreme vozila te sastavljaju i potpisuju zapisnik o primopredaji koji je dio ugovora o najmu.

Svi eventualni nedostaci, nedostajuća oprema, oštećenja na rezidenciji unose se u zapisnik o prijemu, eventualna oštećenja također se fotografiraju i dokumentiraju. Fotografije čuvaju obje strane do povrata kaucije ili dok se ne utvrdi visina štete i osoba odgovorna za štetu. Ukoliko najmoprimac ne čuva fotografije, ne može prigovoriti vjerodostojnosti fotografija najmodavca.

5. Povrat kampera

Unajmljivač se obvezuje vratiti vozilo na mjesto gdje ga je preuzeo ili se dogovorio s najmodavcem, najkasnije do 10:00 sati na dan povrata. Izvan sezone mogući su i drugi dogovori oko najma kampera koji moraju biti navedeni u ugovoru o najmu kampera, u suprotnom su nevažeći.

Najam se ne može produžiti bez prethodnog dogovora sa najmodavcem. Ukoliko pravovremeni povrat unajmljenog vozila nije moguć zbog više sile ili elementarnih nepogoda, najmoprimac je dužan o tome što prije obavijestiti najmodavca.

Ako najmoprimac kasni s vraćanjem unajmljenog kampera najmodavcu do 1 (jedan) sat, najmoprimcu će se naplatiti zakasnina u iznosu od 80 €. Svaki daljnji propušteni sat naplaćuje se po cijeni od 180€.

U slučaju neovlaštenog produljenja najma za više od 1 (jednog) dana, najmodavac će podnijeti prigovor nadležnim tijelima i zadržati kauciju u cijelosti.

Pri povratku vozilo mora imati:

 • prazni spremnik za otpadnu i čistu vodu,
 • pun spremnik goriva (dizel),
 • prazna kaseta i očišćena WC školjka,
 • grubo očišćena unutrašnjost,
 • pun spremnik Ad-Blue tekućine i račun kojim iznajmljivač dokazuje da je dodao Ad-Blue.

Ako se gore navedene stavke ne poštuju, sljedeće će se oduzeti od kaucije:

 • 35,00 € za pražnjenje otpadnih voda,
 • 100,00 € za pražnjenje i čišćenje WC kasete,
 • punjenje spremnika u iznosu troškova goriva i dodatnih 20,00 €,
 • Dodavanje Ad-Blue tekućine 3,00 €/l.

Po povratku ugovorne strane bilježe stanje vozila i provjeravaju rad svih uređaja. Svi utvrđeni nedostaci evidentiraju se u prijemnom zapisniku i fotografiraju te se naplaćuju prema cjeniku.

6. Čistoća kampera

Na početku najma kampera ili nakon preuzimanja, vanjski i unutarnji dio kampera moraju se očistiti. Unutrašnjost je dezinficirana, spremnik otpadne vode prazan, čista voda puna. Spremnik goriva i Ad Blue su puni. Po povratku iznajmljivač mora vratiti kamper grubo očišćen - to znači da nema smeća od ambalaže, ostataka hrane u kamperu, da nema hrane u ormarićima i hladnjaku, hladnjak nije proliven raznim tekućinama, jogi, sjedalice i tapecirane površine nisu prolivene, pocrtane ili zaprljane, u tuš kabini nema blata ili drugih tvrdokornih nečistoća, WC školjka je očišćena, štednjak u kuhinji nije upaljen ili polit...!

Ukoliko unutrašnjost vozila nije grubo očišćena, naplaćuje se trošak dodatnog čišćenja u iznosu od 50,00 € - 150,00 € (ovisno o stupnju zaprljanosti - najmodavac određuje cijenu prilikom preuzimanja kampera) . U slučaju potrebe dubinskog čišćenja naplaćuje se:

 • 25,00 € po sjedalu,
 • 40,00 € za klupu
 • između 50,00 € i 110,00 € za jogu (ovisno o podlozi).

Unajmitelj je upoznat da u vozilu nije dopušteno pušenje, u slučaju mirisa cigareta u vozilu, najmoprimcu se naplaćuje dodatna naknada za čišćenje u iznosu od 400€.

Cijela kaucija se najmoprimcu vraća najkasnije u roku od 8 radnih dana nakon povrata kampera, pod uvjetom da je vozilo vraćeno na vrijeme, neoštećeno i uređeno u skladu s ovim općim uvjetima.

>

7. Uvjeti osiguranja i pomoći

Sva vozila imaju obavezno osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kasko osiguranje s 1% odbitne franšize i 24-satnu pomoć na cesti.

Navedena osiguranja koja pruža najmodavac vrijede samo na području Europske unije.

Prijevoz opasnih tvari ili stvari isključen je iz osiguranja. Osiguranje se također ne priznaje ako vozilom upravlja neovlaštena osoba/vozač ili ako vozač nema odgovarajuću vozačku dozvolu ili je samo pod utjecajem nedopuštenih sredstava koja ga onemogućuju u upravljanju vozilom, kako je predviđeno u čl. Zakon o sigurnosti prometa na cestama, poštivanje CPP-a, nemar.

Za pokriće štete na vozilu i pokriće troškova odbitne franšize te za sve ostale slučajeve, proizašle iz četvrte točke ovih Općih uvjeta, najmoprimac jamči poslovanje pologom u iznosu od 900 EUR do 1.500 EUR koji se u cijelosti plaća najkasnije do dana preuzimanja vozila, gotovinom ili bankovnom karticom.

Kaucija je maksimalni iznos za pokrivanje jednog slučaja štete. U slučaju da je vrijednost popravka štete na kamperu niža od vrijednosti kaucije, razmjerni dio se zadržava, a ostatak vraća.

Unajmitelj se obavezuje ispuniti Europsko izvješće o prometnoj nezgodi ili dostaviti policijsko izvješće o događaju u slučaju da je sudjelovao u štetnom događaju (provala, vandalizam, prometna nesreća). Najmoprimac snosi teret dokazivanja da je štetu prouzročila treća osoba, a ako to ne dokaže, štetu pokriva kaucija.

U slučaju štetnog događaja najmoprimac prvo brine o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, a zatim o štetnom događaju obavještava najmodavca koji mu je dužan pružiti podršku, upute i smjernice.

Osiguranje s odbitnom franšizom pokriva štetu uzrokovanu:

 • u prometnoj nesreći,
 • na parkiralištu
 • štete na vozilu koje je uzrokovao sam najmoprimac/ozljede za koje najmoprimac ne može dokazati tuđu krivnju,
 • uz otuđenje kampera. U slučaju otuđenja potrebno je policijsko izvješće kako bi se ostvario odštetni zahtjev. Najmoprimac mora imati ključeve i vozačku dozvolu sa sobom. U tom slučaju osiguravajuće društvo pokriva troškove odn. prepoznati otuđenje vozila.
 • na opremi vozila (nosač bicikla, tenda itd.)

NAJAM BICIKLA: Najmoprimac se obvezuje pozvati policiju i obavijestiti najmodavca u slučaju krađe bicikla. Ukoliko najmoprimac ne vrati unajmljene bicikle, obvezuje se pokriti cjelokupnu kupoprodajnu vrijednost unajmljenih bicikala.

Sva vozila koja se iznajmljuju imaju asistencijsko osiguranje.

8. Uvjeti vožnje

Unajmitelj se obavezuje koristiti vozilo s pažnjom dobrog gospodara i poštivati sve prometne propise u zemlji u kojoj putuje. Najmoprimac se obavezuje podmiriti sve eventualne troškove ili kazne koje bi nadležni organi proslijedili najmodavcu kao vlasniku vozila. Uz najmoprimca vozilom može upravljati i drugi vozač koji putuje s najmoprimcem koji ispunjava uvjete najma prema ovim općim uvjetima te je u ugovoru naveden kao dodatni vozač. Potpisivanjem ugovora najmoprimac preuzima odgovornost za sve ostale vozače koji će voziti kamper tijekom trajanja najma.

9. Oštećenja kampera i popravci tijekom razdoblja najma

Najmoprimac se obvezuje da će o kvaru odmah obavijestiti najmodavca na tel. +386 41 366 141 ili +386 40 838 220, ili na mail adresu booking@hisanakolesih.com i s njim dogovoriti način popravka. Bez prethodnog dogovora s najmodavcem, najmoprimac ne smije dirati u vozilo, ni u motoru ni u unutrašnjost kampera.

Najmodavac najmoprimcu neće priznati troškove popravka koji nisu dogovoreni, koordinirani i potvrđeni od strane najmodavca.

U slučaju kvara na vozilu, zbog kojeg je vozilo na servisu 48 sati i više, najmoprimac ima pravo na povrat neiskorištenog dijela najma za vrijeme popravka. Ali najmoprimac nema ovo pravo ako je do kvara došlo zbog nestručne uporabe vozila, prometne nesreće, više sile (vrijeme, potres i sl.) ili bilo kojeg drugog razloga na koji najmodavac ne može utjecati. Nepravilnom uporabom vozila smatra se svaka uporaba koja je u suprotnosti s važećim zakonima ili načelima dobrog upravljanja. U takvim slučajevima najmoprimac je također dužan platiti sve troškove popravka. Oštećenje i curenje zraka iz oštećene gume ne smatra se kvarom, a popravak je obveza najmoprimca.

10. Ponašanje u slučaju nezgode

U slučaju bilo kakve nesreće (prometna nesreća, provala, vandalizam i sl.), najmoprimac je dužan odmah prijaviti nezgodu najbližoj policijskoj postaji, neovisno o zemlji putovanja, te najmodavca ujedno odmah obavijestiti o incidentu.

U slučaju nesreće u kojoj sudjeluje više vozača, najmoprimac mora osigurati ispunjenje obrasca „Europsko izvješće o prometnoj nesreći“ te da oba eventualna policijska zapisnika i europsko izvješće preda najmodavcu kada se vozilo vraća najmodavcu.

Ukoliko najmoprimac odustane od bilo koje od gore navedenih ili zakonom propisanih obveza u slučaju prometne nezgode ili štete, dužan je najmodavcu platiti svu eventualnu štetu koja bi uslijed toga nastala, uključujući plaćanje premije osiguranja, ako je osiguravajuće društvo, iz razloga koje je prouzročio najmoprimac, odbilo naplatu štete.

11. Ključevi, dokumenti vozila

Unajmitelj se obavezuje da će prilikom napuštanja vozila kod sebe imati vozačku dozvolu i kontakt ključ te ključ za zaključavanje vrata vozila jer je to uvjet za plaćanje premije osiguranja iz kasko osiguranja za slučaj krađe. Za povredu ove obaveze najmoprimac odgovara najmodavcu prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

12. Odgovornost najmodavca

Najmodavac se obavezuje najmoprimcu po odlasku predati tehnički besprijekorno vozilo bez ikakvih nedostataka i pravnih grešaka. Ugovorne strane su suglasne da najmodavac ne može otkloniti sve nedostatke zbog prirode pojedinačnih nedostataka. Kamper je redovito preventivno održavan prema uputama proizvođača vozila i nadogradnje. Ukoliko najmodavac ne može isporučiti ugovoreno rezervirano vozilo u trenutku preuzimanja (nesreća, kvar...), dužan je najmoprimcu osigurati ekvivalentno vozilo (godište, marka, oprema) ili vozilo veće cijene i kvalitete, bez nadoplate.

Najmodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za imovinu najmoprimca i putnika u kamperu tijekom najma kampera, dokumente i novac u kamperu, opremu kampera, koji su otuđeni ili izgubljeni ili ukradeni tijekom najma kampera, ili zaboravljen nakon završetka najma. Sve navedeno nije pokriveno niti jednim osiguranjem kampera.

O pronađenim predmetima u kamperu najmodavac će telefonski obavijestiti najmoprimca nakon isteka najma kampera te će predmete čuvati još tjedan dana, nakon čega će biti bačeni.

13. Kampiranje i korištenje kampera izvan kampova i prometne kazne

Unajmitelj se obvezuje poštivati pravila dopuštenog kampiranje izvan kampova u svakoj zemlji u koju će putovati. Najmoprimac je odgovoran za sve poreze, kazne i eventualne naknade vezane uz nepropisno ili neovlašteno parkiranje ili kampiranje, a ujedno, u slučaju eventualnog oduzimanja kampera od strane nadležnih tijela, dužan je najmodavcu nadoknaditi sve troškove s tim u vezi te mu nadoknaditi gubitak prihoda u slučaju da takva intervencija znači odgodu povrata kampera najmodavcu.

Najmoprimac se obavezuje pokriti sve kazne i penale nastale tijekom razdoblja najma. Najmodavac je dužan u najkraćem mogućem roku dostaviti najmoprimcu sve obavijesti koje se odnose na kazne i penale nastale tijekom najma.

14. Životinje

Bez dopuštenja najmodavca nije dopušten prijevoz životinja u vozilu. Najmodavac može najmoprimcu dati dopuštenje za prijevoz životinja, a ugovorom se sporazumijevaju o odnosu u tom smislu. Ukoliko najmoprimac prevozi životinju u vozilu, snosi dodatni trošak od 100,00 €/najam. U slučaju da najmoprimac odbije prijevoz životinje odn. ako se životinja nalazi na tapeciranim površinama (ležaj, sjedalice...), dužan je platiti troškove dubinskog i kemijskog čišćenja u iznosu od 500 €.

15. Besplatno parkiranje vozila najmoporimca za vrijeme najma kampera

Besplatno parkiranje vozila zakupca na oba parkirališta u okolici Šenčura ili Brnika moguće je tijekom najma kampera i isključivo je na odgovornost i zahtjev iznajmljivača.

Za parkiranje vozila najmoprimca kampera na parkiralištu tijekom trajanja najma, niti najmodavac niti vlasnik objekata i parkirališta nisu sklopili nikakva posebna ili dodatna osiguranja ili zaštite za ova vozila. Najmodavac će se brinuti o ovim vozilima i zaštititi ih od oštećenja koliko god može, ali oštećenja (npr. ogrebotine, oštećenja od vremenskih nepogoda, tuče i sl.) nisu isključena i ni u kojem slučaju ne odgovara najmodavac Soles d.o.o. za popravak ovih oštećenja.

Ni u kojem slučaju tvrtka Soles d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s ovim stavkom u slučaju zahtjeva za naknadu bilo kakve štete na vozilu najmoprimca parkiranom tijekom trajanja najma na adresi navedenoj u stavku 1. ovog članka. Tip i registarska oznaka vozila najmoprimca navedeni su u napomenama uz Ugovor o najmu kamper kuće.

16. Praćenje vozila

Vozilo je opremljeno GPS lokatorom za sigurnost i lakše praćenje u slučaju krađe.

17. Opće odredbe

Uvjeti su napisani u dva istovjetna primjerka od kojih svaki kupac dobiva po jedan primjerak.

18. Osobni podaci

Najmodavac izjavljuje da će sve osobne podatke koje će pribaviti od najmoprimca ili njegovih suputnika za potrebe sklapanja ovog ugovora pažljivo čuvati, te će ih koristiti isključivo za potrebe realizacije ugovora o najmu.

Potpisom ugovora najmoprimac pristaje na korištenje e-mail adrese, imena i prezimena i države u svrhu informiranja o ponudama, akcijama, dijeljenja savjeta i dobivanja povratnih informacija.

19. Rješavanje sporova

Ugovorne strane se obvezuju da će sve eventualne nesuglasice i sporove proizašle iz ovog ugovora pokušati riješiti sporazumno.

Strane su suglasne da će sporove proizašle iz ovog ugovora rješavati na temelju odredaba ugovora i ovih općih uvjeta. Ako predmet nije uređen ugovorom ili općim uvjetima, primjenjuje se zakonodavstvo Republike Slovenije. Ukoliko stranke ne mogu riješiti spor sporazumno, za rješavanje sporova stvarno je nadležan sud u Kranju.

Kuća na kotačima

Soles d.o.o.