OPĆI UVJETI ZA NAJAM KAMPERA

1. Opći uvjeti poslovanja, osobni podaci, pretplate, baze podataka

Uvodne odredbe

Tekst važećih općih uvjeta je obvezujući za sve klijente koji ulaze u pravni odnos s Kućom na kotačima ñ SOLES d. o. o. (u daljnjem tekstu: davatelj usluge). Smatra se da je pojedinac upoznat sa općim uvjetima i da ih uvažava.

Zbirke osobnih podataka

Davatelj usluge sakuplja osobne podatke pojedinaca iz javno dostupnih izvora ili u okviru zakonitog obavljanja svoje djelatnosti. Osobne podatke skuplja u cilju promocije i obavještavanja pojedinaca o aktivnostima i ponudama davatelja usluge.

Osobni podaci koje davatelj usluge skuplja mogu biti: osobno ime, adresa stalnog ili privremenog boravka, broj telefona i adresa elektronske pošte. Na temelju izričitog, osobnog i pismenog pristanka pojedinca davatelj usluge može skupljati i druge osobne podatke.

Smatra se da se pojedinac, koji putem elektronske pošte pruža svoje osobne podatke, slaže s korištenjem svojih osobnih podataka u cilju neposredne promocije i obavještavanja o djelatnostima davatelja usluge. Davatelju usluge dozvoljeno je na takav način koristiti samo one osobne podatke za koje nije potrebna izričita, pismena dozvola pojedinca iz prethodnog stavka.

Sudjelovanjem u nagradnim igrama korisnik dopušta davatelju usluge da u svojim zbirkama obrađuje osobne podatke te da ih koristi za sljedeće namjene: statističke analize, segmentaciju kupaca, analizu prethodnih kupovnih ponašanja, poštivanje ugovornih obaveza, obavještavanje kupaca o eventualnim pogreškama na proizvodima, slanje ponuda, promotivnog materijala , časopisa i pozivnica na događaje, kao i vršenje anketa putem telefona, pismeno i elektronski.

Pojedinac može u bilo kojem trenutku, pismeno na adresu booking@hisanakolesih.si ili putem telefona 040 298 048 zahtijevati da davatelj usluge privremenoili trajno prekine s korištenjem njegovih osobnih podataka za namjenu promocije ili obavještavanja o ponudama davatelja usluge. Davatelj usluge će odmah ili najkasnije u zakonskom roku od 15 dana na odgovarajući način spriječiti upotrebu osobnih podataka pojedinca i o tome u narednih pet dana u pismenom obliku ili na drugi dogovoren način obavijestiti pojedinca koji je to tražio (Zakon o zaštiti osobnih podataka, ZVOP-1, Narodne novine RS 86/2004).

Ograničenje umnožavanja sadržaja

Članci, slike, snimci i drugi sadržaji koji su objavljeni na internetskim stranicama www.hisanakolesih.com, www.kucanakotacima.com i www.slovenicamper.com mogu se koristiti samo u nekomercijalne namjene. Moraju sadržavati sva upozorenja o autorskim pravima i ne smiju se kopirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati bez navođenja izvora.

Čuvanje osobnih podataka

Davatelj usluge obavezuje se da će čuvati osobne podatke koji su prikupljeni na gore naveden način, da će ih čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te da ih neće prosljeđivati neovlaštenim licima.

Robne marke Hiša na kolesih, Slovenia camper i Kuća na kotačima

Marke Hiša na kolesih, Slovenia camper i Kuća na kotačima i njihovi logotipovi zaštićeni su pod okriljem Ureda za intelektualnu svojinu i u vlasništvu su tvrtke Hiša na kolesih ñ SOLES d. o. o. Svaka zloupotreba marke ili logotipova će imati kaznenopravne posljedice ili posljedice odštete.

Promjena općih uvjeta

Davatelj usluge zadržava pravo izmjene općih uvjeta. Izmjene će biti objavljene na web-stranici www.hisanakolesih.com najmanje 30 dana prije njihovog stupanja na snagu.

U slučaju da pojedinac ne zahtijeva zabranu upotrebe osobnih podataka, smatra se da se slaže s općim uvjetima.

Isključenje odgovornosti

Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati ili je nanesena pojedincima zbog sadržaja koji je objavljen na web-stranicama www.hisanakolesih.com., www.sploveniacamper.com ili www.kucanakotacima.com

Pitanja i pritužbe pojedinaca

Za pojedina pitanja ili reklamacije pojedinci se mogu obratiti na broj telefona 031 732 777 ili putem elektronske pošte booking@hisanakolesih.com.

2. Opći uvjeti za najam kuće na kotačima ñ sastavni dio ugovora o najmu

Uvjeti najma
 1. Kuću na kotačima može unajmiti lice koje :
  • pokaže najmanje dva (2) osobna dokumenta i kreditnu karticu (odn. predoči važeći: 1. OSOBNI DOKUMENT SA SLIKOM 2. VOZAČKU DOZVOLU 3. KREDITNU KARTICU (također pri dokupu 100 % osiguranja, zbog prometnih prekršaja i sumnje u sudjelovanje u krađi)),
  • je starija od 23 godine,
  • posjeduje važeću vozačku dozvolu za najmanje 3 godine,
  • je zaposlena,
  • nije osuđivana ili nije bila odn. nije u postupku zbog kaznenoga djela,
  • je iskusan vozač,
  • obavezuje se da će pažljivo postupati i
  • potpisom ugovora izjavljuje da je najmodavcu dao potpuno točne podatke.
 2. Najmoprimac vozilo ne smije dati u najam ili u upotrebu drugom licu. Vozilom mogu upravljati samo osobe koje su navedene u ugovoru. Najmoprimac mora poštovati prometne propise, jer će u slučaju eventualne nezgode nastati dodatne teškoće sa osiguravajućom kućom, koje će u tom slučaju ići na teret najmoprimca,bilo kada u budućnosti. Najmodavac ima pravo zadužiti najmoprimca za dobivene kazne ili troškove prometnih nezgoda i osiguravajućih kuća koje je prouzročio najmoprimac za vrijeme najma vozila. Kazne i troškovi mogu nastati i nakon najma, zbog čega najmodavac i do 2 godine nakon najma ima pravo zadužiti najmoprimca. Eventualne kazne za prometne prekršaje idu isključivo na teret najmoprimca (i u slučaju kada kazna stigne putem pošte, nakon vraćanja kampera najmodavcu).
 3. U vozilu nije dozvoljen prijevoz domaćih životinja, osim u slučaju posebnog dogovora. U suprotnom će se naplatiti kazna od 100 €.
 4. Kod najma kilometraža je ograničena na 400 km dnevno. Svaki dodatni kilometar naplaćuje se po cjeniku 0,30 HRK/km.
 5. Sva vozila za iznajmljivanje opremljena su uređajem za praćenje
 1. Vozilo ima kasko osiguranje sa 1 % odbitne franšize. U slučaju nezgode, koju pokriva naša osiguravajuća polica, najmoprimac pokriva štetu odbitne franšize i gubitak bonusa. Ako se kod vozača (najmoprimac) u slučaju nezgode utvrdi pijanost ili veliki nemar, kasko osiguranje ne važi, tako da svi troškovi popravke, koje osiguravajuća kuća najmodavcu ne pokriva, u cijelosti idu na teret najmoprimca (kao i gubitak prihoda, bonusa i sl. koje pretrpi najmodavac).
 2. Prilikom preuzimanja vozila najmoprimac deponira kauciju u visini od 600,00 EUR do 1.300 EUR radi pokrića eventualnih troškova: odbitne franšize u slučaju nezgode, manjih oštećenja koja ne prelaze visinu odbitne franšize, kašnjenja prilikom vraćanja vozila, troškova eventualnog čišćenja i goriva, oštećenja opreme i inventara koje kasko osiguranje ne uključuje.
 3. Kaucija se u cijelosti vrati prilikom vraćanja vozila u roku od 8 dana, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: Vozilo je vraćeno u besprijekornom stanju (u slučaju krađe vozila kaucija se ne vraća), očišćeno iznutra i spolja i s punim rezervoarom goriva, uvjet je i da su svi uređaji u vozilu u funkciji te da je vozilo vraćeno u dogovorenom roku i na dogovoreno mjesto. Svako oštećenje obračuna se posebno. Prilikom oštećenja uzimaju se u obzir svi troškovi za otklanjanje grešaka, kao i vremenski i putni troškovi.
Troškovi u slučaju kašnjenja s povratom (bez pismene suglasnosti najmodavca):
Period kašnjenja Trošak
1 do 5 sati 105,00 EUR
6 do 12 sati 220,00 EUR
više od 12 sati zapadne ukupna jamčevina: 600,00 EUR standardni, viši i nadstandardni razred 1.300,00 EUR
više od 24 sata dodatno 250,00 EUR za svaki sljedeći dan i kaznena odgovornost, zapadne ukupna jamčevina

U slučaju da kaucija nije dovoljna za otklanjanje utvrđenih grešaka, najmodavac ima pravo tražiti doplatu. Povrat jamčevine zadržava se do razrješenja utvrđenih grešaka.

Kvar vozila (motora) na putu

U slučaju da je kuća na kotačima u voznom stanju i da veći dio funkcija radi, najmoprimac se upozorava da ima mogućnost ukloniti grešku i uz prethodnu suglasnost davatelj usluge vrati mu troškove. U slučaju kvara vozila (ne unutrašnje opreme), najmoprimac će se pobrinuti za uklanjanje greške na najbližem ovlaštenom servisu i o tome odmah obavijestiti davatelja usluge. Najmodavac nije dužan izvršiti povrat troškova za popravke i druge troškove ukoliko se sigurno utvrdi da je do kvara došlo greškom najmoprimca tijekom samog putovanja. najmoprimac mora u tom slučaju postupiti kao da je putovao svojim vozilom. najmoprimac mora najmodavca odmah obavijestiti o grešci ili prometnoj nezgodi. Najmodavac se u slučaju kvara ne obavezuje da će zamijeniti vozilo, niti pokriva bilo kakve troškove koje bi zbog toga najmoprimac mogao imati. Najmoprimac se potpisom ugovora odriče bilo kakvih zahtjeva.

Preuzimanje i vraćanje vozila

Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila klijenti pregledaju vozilo i potpiše se stanje preuzetoga vozila. Isto urade i prilikom vraćanja vozila. Prilikom preuzimanja vozila korisniku se predstavi rad uređaja u vozilu i upozori ga se na posebnosti prilikom vožnje i kod upotrebe. Prilikom preuzimanja vozila zaključi se ugovor o najmu (čiji sastavni dio čine i ovi opći uvjeti najma). Prilikom predaje vozila pregleda se količina goriva u rezervoaru, koju u istom stanju i vratite, u suprotnom se razlika odbije od jamčevine. U slučaju dobrovoljnog prijevremenog vraćanja vozila, davatelj usluge nije dužan vratiti razmjerni dio cijene najma vozila. Ako nije drugačije dogovoreno, vozilo se preuzimaju od 12 do 16 sati prvog dana i vraćaju se do 10 sati zadnjeg dana najma.

Postupak u slučaju nezgode, krađe vozila ili sumnje na zloupotrebe

U gore nabrojanim slučajevima (ukoliko je moguće ) najmoprimac najprije osigura prvu pomoć učesnicima. Odmah obavijesti najmodavca i policiju kako bi se dogovorili o daljem postupku. Obavezno mora biti urađen policijski zapisnik! U slučaju sumnje da je do nezgode došlo usred nemara i sl. najmoprimac sam pokriva sve troškove koje je najmodavac pretrpio, kao i poslovnu štetu.

Zimska oprema, prekršaji, zimska upotreba
 1. Sva vozila opremljena su u skladu sa zakonom, dakle osim u posebnim uvjetima nemaju zimske gume, ali imaju dobre gume i lance za pogonske kotače. Prije odlaska na put najmoprimac sam mora provjeriti zahtijeva li neka od inostranih država u koju će putovati više od opreme koja je propisana u Republici Sloveniji. Za svu eventualnu štetu ili prekršaje odgovara najmoprimac sam. (na primjer: u Finskoj zimi ne važi osiguranje ukoliko vozilo nema zimskih guma i sl.). najmoprimac odgovara i za svu štetu koju može prouzrokovati mraz u vozilu, znači kada je voda u bilo kojem tanku u vozilu, temperatura u vozilu ne smije pasti ispod 5†∞C , inače može nastati šteta koju je najmoprimac dužan izmiriti.
 2. najmoprimac neka pročita i pridržava se svih uputa najmodavca na internetskoj stranici, proizvođača, općih uvjeta, uputa sigurnosnih tijela, servisera i sl., jer u suprotnom odgovara za štetu.
Najam kuće na kotačima tijekom raspusta u Hrvatskoj
 1. najmoprimac je izričito upoznat sa Zakonom o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) prihvaćenim 1. travnja 2009., a važi od svibnja 2009. godine, na temelju kojeg je kampiranje (što u krajnjem slučaju znači i jednostavno noćenje u kući na kotačima ili svako parkiranje kuće na kotačima van prostora namijenjenoga za parkiranje) izvan kampova u Hrvatskoj, prekršaj koji se novčano kažnjava. U slučaju takvog neovlaštenog kampiranja na privatnom posjedu (koji nije državni, općinski ili gradski), inspektor se može odlučiti o neposrednom pečaćenju kampera za period od 60 dana. Skidanje pečata na kamperu je kazneno djelo.
 2. najmoprimac se obavezuje da na temelju ovog ugovora u slučaju korištenja iznajmljenog kampera u Hrvatskoj, neće kršiti gore navedeni zakon. U slučaju kršenja ugovora najmoprimac jeu cijelosti odgovoran za svu nastalu štetu, uključujući povrato ukupnog prihoda najmodavcu zbog nedostupnosti vozila u vrijeme pečaćenja, troškove prijevoza vozila do najmodavca nakon isteka roka pečaćenja, štetu koja je nastala na kamperu u periodu pečaćenja uslijed vandalizma, provale, krađe, prodora vode, glodavaca ili bilo kakve druge štete učinjene najmodavcu kao posljedica nepoštivanja gore navedenoga zakona.
Trošak

U slučajevima kada od strane najmodavca dođe do kvara ili izmjene u naručenom vozilu, najmoprimcu se prije preuzimanja vozila osigura vozilo iz iste klase. najmoprimac je dužan zamjensko vozilo prihvatiti bez naknade. Zamjenska vozila mogu biti i starije godište. Zbog starijeg godišta, tijekom najma na njima mogu nastati i manje greške za koje najmodavac ne odgovara.

Potpisom ugovora o najmu smatra se da je najmodavac upoznat sa ovim općim uvjetima najma koji su sastavni dio ugovora.

Upotreba poklon-bona odnosno vrijednosnog bona davatelja usluga
 • Najam treba najaviti najmanje 15 radnih dana ranije i izvodljiv je ako je željeni kamper slobodan.
 • Vrijednosni bonovi odnosno poklon-bonovi važe isključivo za kamere iz standardnog razreda u periodu niske sezone, od 16. rujna i 16. travnja, sa izuzetkom za vrijeme čkrompirovog odmoraí, nove godine i zimskog raspusta.
 • Vrijednosni bon odnosno poklon-bon važi 1 godinu od datuma njegovog izdavanja. Iznimka je bon na kojem je točno naveden datum važenja.
 • Vrijednosni bonovi odnosno poklon-bonovi kojima je istekla vrijednost ne mogu se produžiti.
 • Prilikom preuzimanja plati se 125,00 EUR za troškove preuzimanja (uključuju čišćenje, plin, kemikalije. To je jednokratni obavezan trošak) i deponira se jamčevina od 600,00 EUR do 1.300 EUR.

3. FRANKFURTSKA TABELA (Frankfurter Tabelle)

Za lakši izračun sniženja na koje putnik u slučaju pogrešaka prilikom organiziranog putovanja ima pravo, 24. senat Pokrajinskog suda u Frankfurtu, koji je na drugom stupnju isključivo nadležan za sporove u vezi sa turističkim ugovorima, pripremio je preglednu tabelu. S obzirom na grad nastanka prihvatio se naziv frankfurtska tabela (Frankfurter Tabelle). Tabela je zbog svoje profinjenosti postigla znatan odjek i upotrebu kako u Njemačkoj tako i u nekim drugim državama (Austrija, Švicarska). Značajna je za putnika koji može lakše procijeniti što stvarno može zahtijevati od organizatora. S obzirom na to da se putovanja kao i pogreške, do kojih može doći tijekom putovanja, ne razlikuju bitno između Njemačke i Slovenije, tabela može biti korisna i za slovenskog putnika, prije svega kao pomagalo u procjeni koliko sniženje kod određene pogreške bi bilo pogodno zahtijevati od organizatora putovanja.

TABELA NIJE OBAVEZUJUĆA! Prilikom procjene uvijek treba uzeti u obzir okolnosti za svaki slučaj pojedinačno.

 1. Za obračun dijela plaćenoga iznosa razmjerno sa nedostacima izvršene usluge potrebno je uzeti u obzir sljedeće:
  • Sitni nedostaci se ne razmatraju.
  • Visina postotka sniženja se u slučaju, kada je određen u rasponu, određuje u skladu sa intenzitetom nedostatka. Visina je po pravilu neovisna o osobinama pojedinog putnika (starost, spol, posebna osjetljivost ili neosjetljivost).
 2. Iznimke:
  • U posebnim okolnostima ili manama putnika, koje su organizatoru prilikom sklapanja ugovora bile poznate, pri primjetnom nedostatku moguće je povećati pojedinačni postotak iz tabele i najviši (zajednički) postotak za 50 posto.
  • Kod pogrešaka unutar III. grupe nema sniženja, ako očiglednih ili dokazivih nedostataka za putnika nije bilo.
 3. Postotak se po pravilu obračuna shodno ukupnoj cijeni putovanja (podrazumijeva i troškove prijevoza). Pri tome je potrebno oduzeti iznos koji je putnik već uplatio radi osiguranja putovanja te doplate za viši leteći razred:
  • Ukoliko nedostaci traju samo djelomično tijekom cijelog putovanja potrebno je za osnovu uzeti samo odgovarajući dio ukupne cijene.
  • Iznimno se može kod manjih pogrešaka umanjiti za najviše10 posto (razmjerno) dijela cijene boravka, ako se zbog pogreške cjelokupno putovanje nije značajno promijenilo.
  • Kod organiziranog putovanja (primjer je kružno putovanje sa isključivo hotelskim boravkom ) potrebno je izvršiti sniženje ukupne cijene putovanja. A ako se odnosi (pogreška) na pojedine dijelove putovanja, potrebno je primijeniti točku 3a.
 4. Za više pogrešaka postotci se zbrajaju:
  • ako su predmet ugovora smještaj i pun pansion, nije dozvoljeno prekoračiti sljedeći ukupni postotak za pojedinu grupu usluga:
   • Grupa I (smještaj) 50 %
   • Grupa II (hrana) 50 %
   • Grupa III (ostalo) 30 %
   • Grupa IV (prijevoz) 20 %
  • Ako su predmet ugovora smještaj i polupansion, uvećaju se stavke iz grupe 1 za 25 % (sa izuzetkom točke 1/1) i umanjuju se stavke iz grupe II za 25 %. Pri tome nije dozvoljeno prekoračiti sljedeće grupe postotaka unutar pojedine grupe usluga:
   • Grupa I (smještaj) 62,5 %
   • Grupa II (hrana) 37,5 %
   • Grupa III (ostalo) 30 %
   • Grupa IV (prijevoz) 20 %
  • Ako su predmet ugovora smještaj i doručak, uvećaju se stavke iz grupe I za 66,6 % (osim točke 1/1) i snize se stavke iz grupe II za 66,6 %. Pri tome nije dozvoljeno prekoračiti sljedeće grupe postotaka unutar pojedine grupe usluga:
   • Grupa I (smještaj) 83,3 %
   • Grupa II (hrana) 16,7 %
   • Grupa III (ostalo) 30 %
   • Grupa IV (prijevoz) 20 %
  • Ako je predmet ugovora samo smještaj (bez hrane), uvećaju se stavke iz grupe 1 za 100 % iznimka je točka 1/1); u pojedinačnom slučaju može se uvećati ukupni postotak grupe od 1 do 100 %. Za grupu III ostaje ukupna visina 30 %, za grupu IV ukupna visina 20 %.
Kolika sniženjase priznaju kod pogrešaka smještaja (grupa I)?
GREŠKA%NAPOMENA
Izmjene rezerviranog objekta0-25Ovisno o udaljenosti
Izmjena lokalnog položaja (udaljenost plaže)5-15
Izmjena vrste smještaja u rezerviranom objektu (hotel umjesto bungalova, izmjena kata)5-10
Izmjena vrste sobe:
a) Dvokrevetna umjesto jednokrevetne20Ovisno o tome jesu li u većoj sobi poznati putnici
b) Trokrevetna umjesto jednokrevetne25(iz iste grupe) ili nepoznati
c) Trokrevetna umjesto dvokrevetne20-25
d) Četvorokrevetna umjesto dvokrevetne20-30
Manjkava oprema sobe:
a) Premala površina5-10
b) Nema balkona5-10ako je obećan/ovisno o godišnjem dobu
c) Nema pogled na more5-10ako je obećan
d) Nema (vlastite) kupaone/toaleta35-25ako su bili rezervirani
e) Nema (vlastitog) toaleta15
f) Nema (vlastite) kabine za tuširanje10ako je bila rezervirana
g) Nema klime10-20ako je obećana/ovisno o godišnjem dobu
h) Nema radija/TV5ako je obećano
i) Manjkava oprema5-15
j) Oštećenja (pukotine, vlaga i slično)
k) Gamad, "štetočine"10-50
6. Ispad uređaja za opskrbu:
a) Toalet15
b) Kupaona/bojler s toplom vodom15
c) Struja/plin10-20
d) Voda10
e) Klima10-20Ovisno o godišnjem dobu
e) Dizalo5-10Ovisno o katu
Usluge:
a) Potpuni ispad25
b) Slabo čišćenje10-20
c) Nedovoljna zamjena rublja (posteljine, ručnika)5-10
Smetnje:
a) Buka tijekom dana5-25
b) Buka tijekom noći10-40
c) Smrad5-15
Nema (obećanih) zdravstvenih uređaja/usluga (termalna kupka, masaža)20-40Ovisno o vrsti dogovorenoga putovanja (na primjer "odmor zbog zdravlja")
Kolika sniženja se prihvaćaju kod pogrešaka u opskrbi - hrana (grupa II)?
GREŠKA%NAPOMENA
a) Potpuni ispad50
Pogreške u sadržaju:
a) Jednolični jelovnik5
a) Previše hladna jela10
c) Pokvarena (nejestiva) jela20-30
Usluge:
d) Samoposluživanje (umjesto konobara10-15
b) Dugo čekanje5-10
c) Obrok u smjenama10
d) Prljavi stol5-10
e) Prljavi tanjuri, pribor za jelo10-15
Bez klime u trpezariji5-10ako je obećana
Kolika sniženja se priznaju kod drugih (različitih) pogrešaka (grupa III)?
GREŠKA%NAPOMENA
Nema vanjski bazen odnosno prljav je10-20 ako je obećan
Nema unutarnji bazen:
a) Kod vanjskog bazena10
b) Kada nema vanjskog bazena20
Nema saune5
Nema teniskog terena5-10
Nema golfa3-5
Nema škole jedrenja, surfovanja ili škole ronjenja5-10
Nije bilo moguće jahanje5-10
Nema čuvanja djece5-10
Nije bilo moguće kupanje u moru10-20
d) Prljava plaža10-20
Nema ležaljki, suncobrana5-10
Nema bifea ili bara na plaži0-5
Nema nudističke (FKK) plaže10-20
Nema restorana ili trgovine:0-5
a) Kod opskrbe u hotelu10-20
b) U svojoj opskrbi5-15
Nema zabave (disko, noćni klub, kino, animacija)5-15
Nema butika ili trgovačke ulice0-5
Prilikom krstarenja otkazano je razgledanje pokrajine20-30Razmjerni dio cijene putovanja za svaki dan, kada nije bilo izleta
Nema vođenja:
a) Slaba organizacija0-5
b) Kod putovanja sa obilascima10-20
c) Kod studijskih putovanja uz stručno vodstvo20-30ako je obećano
Gubitak vremena zbog hitnog preseljenja:Dio cijene putovanja za:
a) U istom hoteluPola dana
b) U drugom hoteluCijeli dan
Kolika sniženja se priznaju kod pogrešaka prijevoza (grupa IV)?
GREŠKA%NAPOMENA
Više od četiri sata kašnjenja prilikom odlaska aviona5I razmjeran dio cijene putovanja za jedan dan za svaki sljedeći sat
Pogreška u kvaliteti usluge:
a) Niži razred10-15
b) Značajno odstupanje od normalnog standarda5-10
Usluge:
a) Opskrba5
b) Nedostatak razonode, normalne za pojedinačnirazred u avionu (radio, film i slično)5
Zamjena prijevoznoga sredstvaDio cijene putovanja, koji se odnosi na kašnjenje uslijed izmjene
Nema prijevoza sa aerodroma (željezničke stanice) do hotelatroškovi zamjenskoga prijevoza